Werkwijze
  Het bureau werkt op basis van cost accounting; bij een samenwerkingsverband tussen opdrachtgever en bureau wordt de gewerkte tijd volgens een vooraf afgesproken uurtarief maandelijks aan de opdrachtgever doorberekend. De gewerkte tijd is het totale tijdsbeslag dat een opdracht vergt. Dit is inclusief reistijd, het bedenken en formuleren van aanbevelingen en dergelijke. Indien na akkoord van de opdrachtgever werkzaamheden bij derden worden ondergebracht – kostenbegroting vooraf – geschiedt facturering veelal rechtstreeks door de betrokkene(n) aan de opdrachtgever.
  Op alle aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten zijn, tenzij anders overeengekomen, de bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 251/1998 gedeponeerde Algemene Voorwaarden van de brancheorganisatie VPRA van toepassing.
 
 
 

Peter Wijnen Public Relations

Voorschoterweg 71B
2235 SG Valkenburg Z-H
T - 071 576 49 85
E - peter@wijnenpr.nl

Facebook

Twitter

Linkedin